نمایش نوار ابزار

انتخاب جناب آقای مهرداد سمیعی مدیرعامل هتل زاگرس اراک به عنوان رئیس مجمع هتلداران استان مرکزی

پنج‌شنبه 16 مارس 2017

انتخاب جناب آقای مهرداد سمیعی مدیرعامل هتل زاگرس اراک به عنوان رئیس مجمع هتلداران استان مرکزی

دیدگاه ها