نمایش نوار ابزار

تماس با ما

دوشنبه 14 دسامبر 2020

آدرس: اراک-خیابان شهید شیرودی . بلوار قدوسی . هتل زاگرس اراک

تلفن: ۳۴۰۲۵۴۱۰ – ۰۸۶

فکس: ۳۴۰۲۵۴۱۰

ایمیل مستقیم مدیریت:جناب آقای مهرداد سمیعی Samiee@markazihotelsassociation.com

 

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2270.19508824992!2d49.69827548124023!3d34.07933921292193!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3fecbfdb3c7524b9%3A0xca33c8e0c94f6b34!2sZagros%20Hotel!5e0!3m2!1sen!2s!4v1608237274267!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” aria-hidden=”false” tabindex=”0″></iframe>