نمایش نوار ابزار

تماس با ما

دوشنبه 14 دسامبر 2020

آدرس: اراک-خیابان شهید شیرودی . بلوار قدوسی . هتل زاگرس اراک

تلفن: ۳۴۰۲۵۴۱۰ – ۰۸۶

فکس: ۳۴۰۲۵۴۱۰

ایمیل مستقیم مدیریت:جناب آقای مهرداد سمیعی Samiee@markazihotelsassociation.com