نمایش نوار ابزار

بازدید جناب اقای دکتر جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران از غرفه ی استان مرکزی

سه‌شنبه 12 فوریه 2019

بازدید جناب اقای دکتر جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران و جناب آقای دکتر عباس بیدگلی مدیر اجرایی جامعه‌هتلداران ایران و جناب آقای مهندس کامیار اسکندریون دبیر جامعه هتلداران ایران از غرفه ی استان مرکزی

دیدگاه ها